Köpvillkor

Reboot AB = Vi, oss

Kunden = Du, ditt, dina


1. Ditt godkännande av köp.

a) Ditt godkännande av köp i fysiska butiken.

Du anses ha gett ditt godkännande av våra köpvillkor i samband med att du lämnar in ditt föremål för reparation i någon av våra verkstäder.

b) Godkännande av köp av specificerad  online-tjänst via vår webshop.

Du anses ha gett ditt godkännande av våra köpvillkor i samband med att du betalar i webshopens kassa.

 c) Godkännande av köp av ospecificerad tjänst på distans.

Om du kontaktar oss på annat sätt för att få ett föremål lagat och som vi saknar en specificerad online-tjänst för så anses du ha gett ditt godkännande till våra köpvillkor i samband med att vi tar emot ditt föremål i någon av våra verkstäder.


 2. Ditt godkännande av beställning av tjänst.

 a) I fysiska butiken.

Du anses ha beställt en tjänst av oss i samband med att du lämnar ditt föremål för lagning och då fått en muntlig eller skriftlig bekräftelse av oss på att vi anser oss kunna utföra tjänsten och att vi åtar oss uppdraget.

b) Specificerad online-tjänst via webshop.

Du anses ha beställt en tjänst av oss i samband med att du betalar för tjänsten i webbshopens kassa samt att du har mottagit en orderbekräftelse från oss.

c) Beställning av ospecificerad tjänst på distans.

Om du kontaktar oss på annat sätt för att få ett föremål lagat som vi saknar en specificerad online-tjänst för, så anses du ha beställt ett utförande av tjänst när vi skriftligen via mail har bekräftat att vi åtar oss uppdraget.

En beställd tjänst har vi rätt att ta betalt för.


3. Leveranstider 

Beräknad leveranstid är 30 dagar för skomakeri- och skrädderitjänster.  

För tjänster som berör Jörnkängan är leveranstiden 4 - 6 veckor.

Leveranstiden för tjänster är starkt kopplad till arbetsbelastningen i våra verkstäder. Vid längre leveranstid kontaktar vi dig och informerar om ny beräknad leveranstid.


4. Förbehåll från Reboot

Reboot AB förbehåller sig rätten att inte fullfölja en av kund beställd tjänst för ett specifikt objekt i nedanstående fall.

  • Om objektet är tillverkat av ett material som vi inte kan laga eller som kräver utrustning eller material som vi inte har tillgång till. 

  • Om objektet är för illa åtgånget, trasigt och inte möjligt för oss att reparera på ett professionellt sätt.

  • Om vi bedömer att arbetskostnaden för det aktuella objektet kommer överstiga vårt fasta pris för den aktuella tjänsten. 

I ovanstående fall kontaktar vi alltid kunden för att erbjuda alternativ eller stämma av hur vi går vidare. Om köparen så önskar returnerar vi det aktuella objektet samt betalar tillbaka beloppet motsvarande den aktuella tjänsten, minus kostnaden för returfrakten.