Från Beichers till Reboot

1921 - Beichers skomakeriaffär

Beichers skomakeriaffär och verkstäder grundades 1921 av Wilhelm Beischer och dennes kompanjon, med okänt förnamn, Holm.  

Beichers höll till på Borganäsvägen 40 och på Sveagatan 10 i Borlänge och de blev snabbt kända för sin goda service och fina lagningar. Bland tillverkningen märks särskilt de skor med plåthätta som levererades till Domnarvets järnverk.

 1955 - Paul Beicher tar över

1955 hade Wilhelms son Paul Beischer samt kollegan Gustav Andersson bildat firma och tagit över verksamheten.  Paul Beischer bedrev verksamhet med stor framgång under mer än 30 år för att sedan överlåta  skomakeriet till Seppo Noponen 1987, som flyttat från Helsingfors till Borlänge. Seppo sålde i sin tur vidare verksamheten till Ali Saftar i början på 90-talet.

1987 - Ali tar över Beichers

Ali som kommit från Afghanistan några år tidigare blev snabbt en omtyckt skomakare i stan. Han växte upp i en skomakarfamilj och lärde sig yrket från grunden vilket bidrog till hans uppskattade gärning.

60 år på Vattugatan

I det här huset höll Beichers skomakeri till under närmare 60 år. Denna adress huserade tidigare ett stall för stadens hästdroskor men då lokalerna stod tomma visade de sig passa bra även för den här typen av verksamhet.

2015 - Skomakeri Reboot

Skomakeriet blev kvar på Vattugatan 9 ända fram till 2015 då Myrene valde att flytta verksamheten till Hantverksbyn 5. Under de första åren på Vattugatan funderade hon mycket på hur skomakeriet skulle kunna utvecklas och de var tydligt att verksamheten växt ur lokalerna.

När huset i Hantverksbyn blev ledigt var det läge att ta nästa steg. Lokalerna är nu betydligt bättre anpassade för verksamheten och tillgängligheten har blivit bättre för kunder och besökare.

Flytten till Hantverksbyn blev den omstart som ligger till grund för namnet Reboot.